AgroPolitika http://agropolitika.blog.hr

subota, 18.04.2015.

INFORMACIJA BROJ 1
RASPODJELA DRŽAVNE ZEMLJE BEZ NATJEČAJA !

Prema informaciji od 17. 4. iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo će preko Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatske poljoprivredne agencije, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Savjetodavne službe, u ponedjeljak 20. travnja 2015. godine početi sa prikupljanjem informacija o potrebi za poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, bez javnog poziva, od stočara koji nemaju dovoljno zemlje za proizvodnju hrane za ishranu stoke.
Prema procjenama Ministarstva poljoprivrede u Hrvatskoj je više od 10.000 stočara koji nemaju dovoljno poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju na svojim farmama temeljem broja uvjetnih grla stoke upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja i ARKOD.
Hrvatska poljoprivredna agencija i Savjetodavna služba će od ponedjeljka 20.4. će službeno započeti pozivati sve korisnike čija stoka je upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), a kojima nedostaje poljoprivredno zemljište na ispunjavanje prijavnog obrasca.

ROK ZA PRIJAVU JE 15 DANA – 20.04.-04.05.2015. Sve informacije zainteresirani poljoprivrednici će dobiti od Hrvatske poljoprivredne agencije i Savjetodavne službe.


18.04.2015. u 06:35 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 17.04.2015.

EUROPSKA KOMISIJA NAMJERAVA ODOBRITI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA


KORESPODENCIJA : GENERALNI DIREKTOR JERZY PLEWA - VELEPOSLANIKU MATI ŠKRABALU

Generalni direktor Uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj Jerzy PLEWA pismom se obratio 16. 4. 2015. njegovoj ekscelencija gospodinu Mati Škrabalu, izvanrednom i opunomoćeni veleposlaniku stalnom predstavniku Republike Hrvatske u Europskoj uniji sa sjedištem u Belgiji u Bruxellesu u kome je napisao - prevodim najvažnije :

„ Želim vas obavijestiti da je konzultiranje službi Komisije dovršeno i da službe Komisije namjeravaju predložiti Komisiji usvajanje Odluka o odobrenju programa ruralnog razvoja, kako je podnesen u svojoj konačnoj verziji od 23. ožujka 2015. nakon što je Uredba o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br 1311/2013 (Višegodišnji financijski okvir), u pratnji o izmjeni proračuna za opći proračun 2015. i Uredba o izmjenama i dopunama Dodatka I. Uredbe (EU) br 1305/2013 ušla u odluku. Uzimajući u obzir da je razdoblje prihvaćanja započelo 1. siječnja 2014.

Upravljačko tijelo može nastaviti poduzeti potrebne korake prema provedbi ovog Programa.
Program je u skladu s člankom 29. (4) Uredbe (EU) br 1303/2013 i članak
10 (2) Uredbe (EU) br 1305/2013. „

Generalni direktore Jerzy PLEWA pismo završava riječima „Radujem se plodonosnom pokretanju ovog programa.“


Image and video hosting by TinyPic

17.04.2015. u 01:27 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 15.04.2015.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU


GORKA SLIKA STVARNOSTI

Udruga OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA Hrvatske - "ŽIVOT" prije drugog čitanja Zakona o poljoprivrednom zemljištu u Saboru ponovo ukazuje na slabosti toga Zakona koji neće OPG- ima omogučiti da se uključe u europski koncept rada i stvaranja na hrvatskoj poljoprivredi. Objavljujem Osvrt na Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji su napisale rukovodeće osobe Udruge OPG "ŽIVOT".

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

15.04.2015. u 22:48 • 0 KomentaraPrint#^

SAVJETODAVNA SLUŽBA KROZ RAD U 2014.

NA WEB STRANICI OBJAVILI 1 067 PREPORUKA ZA ZAŠTITU BILJA

U petak 8. travnja 2015. Savjetodavna služba održala je svoj 20. susret na kome je pomoćnik ravnatelja dr. Ivan Danjek podnio godišnji izvještaj o radu u 2014 . te je iznio plan rada za 2015. godinu. Održan je i seminar sa temom “Uloga savjetodavne službe u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020. godine.”

Pomoćnik ravnatelja dr.Ivan Danjek koji radi u Sektoru za programe i projekte u poljoprivrrdi i ribarstvu je, u skraćenom obliku je iznio rezultate rada djelatnika savjetodavne službe te je rekao :“U stočarskom dijelu imamo timove za govedarstvo, svinjogojstvo male životinje, sirarstvo, travnjaštvo kako je mr. Dario Zagorec, viši kordinator za stočarstvo, to nazvao. Sa ministarstvom poljoprivrede smo 2014. održali okrugle stolove . Krenulo se sa okruglim stolom o ratarstvu ali bio je održan okrugli stol i vezan za govedarstvo – Preporuke za organizacijsko i tehnološko unapređenje proizvodnje mlijeka. Prošle godine je održano puno predavanja, vezano uz pojavu aflatoksina u mlijeku.Držimo da su naše aktivnosti vezane za higijenu u proizvodnji mlijeka i kontrolu ispravnosti muznih uređaja kroz niz godina obuhvatile gotovo 80% poljoprivrednika koji se bave mljekarstvom i koji imaju te muzne uređaje.”
“Novost je što je u prošloj godini u mljekarskom listu mr.Zagorec posato kordinator savjetodavnog dijela u Mljekarskom listu gdje surađuju naši djelatnici koji su u tom stočarskom dijelu, ratarstvu, travnjaštvu pisali lijepe članke i na taj način pružili pomoć poljoprivrednicima.U stočarskom dijelu još je svinjogojstvo tema koja je za unapređenje svinjogojske proizvodnje, koja je u Hrvatskoj, znademo svi , u problemima, ali nadamo da se zajedničkim snagama to može savladati i riješiti.
Zlatko Tomljanović je pčelar, znanja o pčelarstvu prenosi kroz prikaze. Posebno sam ponosan na stočarski dio u dijelu sirarstva. Unazad desetak godina, zahvaljujući obitelji Tupe, iz Slovenije smo preuzeli sva ta pozitivna saznanja o pomaganju malim poljoprivrednim proizvođačima, da se odupru velikim proizvođačima sira i prenijeli smo ta saznanja, a na čelu te grupe je kolegica Anđelka Pejaković, tu je i Višnja Magdić i ostale kolegice i izdale su u suradnji s veterinarskom upravom Drugi vodič dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda na OPG- ima."
"Postoji sinergija" rekao je dalje dr. Danjek " , a to nije važno samo u stočarskoj poljoprivredi, savjetodavca, sirara – poljoprivrednika, Udruga ili Saveza te lokalne ili regionalne Uprave, obrazovnih i znanstvenih institucija i svih državnih tijela, svi možemo biti od pomoći tim poljoprivrednicima, zbog kojih i postojimo. Radimo kroz projekte. Ovdije se radilo o zaštiti sira kroz robnu marku, održavane su izložbe, ne samo za sirarstvo nego i za ostale stvari, redovna savjetovanja, radionice, izleti, sve su to načini savjetodavnog rada, sve su to načini kako pomoći poljoprivrednicima.

Godišnje izvješće za 2014. je publikacija od 50 stranica. Uz tekst objavljujem neke dijelove iz te publikacije kako bi bolje bio ilustriran posao koji su djelatnici savjetodavci obavili 2014. godine.

RATARSTVO

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Izvor: Savjetodavna služba; Godišnje izvješće za 2014.

"Prvi okrugli stol 2014. je bio na temu ratarstva, pravilnom agrotehnikom dobiju se visoki prinosi pšenice dobre kakvoće, aktualna je tema bila preporučen kriteriji za otkup pšenice. Mr. Tatijana Međimurec je na čalu kao viša kordinatorica . Rade se pokusi sortni, gnojidbeni i to se prezentira poljoprivrednicima kako na polju tako i kroz postignute rezultate na zimskim predavanjima."
"Spomenuti ću veliki trud većinom ratara, ali i ostalih savjetnika koji kroz usluge specijalnosti učestvuju u Agenciji za poljoprivredno zemljište gdje rade u povjerenstvima za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje je obraslo višegodišnjim raslinjima. Osim administrativnog dijela mi izlazimo i na teren, ali mi smo tu da se sve odradi"- mentorski je o obavljenim aktivnostima govorio pomoćnik ravnatelja savjetodavne službe dr. Ivan Danjek.

HORTIKULTURA

"Šema školskog voća najprije je obuhvaćala učenika do četvrtog razreda, sada ide do 8. razreda . Mi smo tijelo nadležno za komunikaciju . Prošle godine su naši savjetnici napravili 896 predavanja koje je pohađalo 52.700 učenika. U tome je sudjelovalo 80 savjetnika koji imaju 15 tema iz uzgoja voća i povrća u kojima su učenicima prenošena znanja. Plus toga smo štampali plakate i letke koje smo distribuirali”. Analizom je utvrđeno da su učenicima najzanimljivije teme bile "Upoznajmo korisne i štetne kukce u voćnjaku", "Zašto i vočke mogu biti bolesne", " Vrste voća koje uzgajamo u Hrvatskoj " i "Voće, povrće i zdravlje".

Image and video hosting by TinyPic
Izvor: Savjetodavna služba; Godišnje izvješće za 2014.

"Sudjelujemo u svim manifestacijam, kao i u kulturnom dijelu" rekao je dr. Danjek, te nastavio " Ne može proći ni jedna Sabatina, Noćnjak, Dani voća bez akzivnosti djelatnika savjetodavne službe u kojem dajete veliki udio svoga rada.
Godina 2014. nije bila bogom dana u malinarskom i vinogradarskom dijelu. Neke su proizvodnje podbacile."

Image and video hosting by TinyPic
S lijeva: mr.Milan Husnjak dr. med. vet. djelatnik savjetodavne službe koji je na 20. susretima bio moderator, a radi kao viši kordinator za međunarodnu suradnju, ravnateljSavjetodavne službe Hrvaje Horvat dr.med.vet i dr. Ivan Danjek pomoćnik ravnatelja, radi u Sektoru za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu

ZAŠTITA BILJA
"Ono čime se možemo ponositi zahvaljujući Zavodu za zaštitu bilja koji je u Centru za hranu i selo , to su poslovi za zaštitu bilja gdje smo dali 1 067 preporuka na web stranici savjetodavne službe www.savjetodavna.hr Te su preporuke preuzeliI mnogi lokalni mediji po županijama. Na newsleter listi je 2 960 OPG-a i njima je poslana svaka ta preporuka.
“ Za ono što radite, od srca Vam hvala, vi ste pokazali našu snagu i jakost" toplo je zahvalio dr. Danjek djelatnicima SAVJETODAVNE SLUŽBE koji su ispunili kino dvoranu u Vukovarskoj 78 gdje se održavalo predstavljanje Godišnjeg izvješća za 2014. i 20. susret Savjetodavne službe. " I protekle godine Udruzi CROCPA prižena je pomoć u realizaciji projekta CROCPA EKO MODEL putem kojeg poljoprivredni proizvođači zbrinjavaju praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja”- rekao je dr. Ivan Danjek.
Image and video hosting by TinyPic
Izvor: Savjetodavna služba; Godišnje izvješće za 2014.

Image and video hosting by TinyPic
Kolege djelatnici Savjetodavne službe: mr.Tatijana Međimurec, viša kordinatorica za ratarstvo i Boris Perić, radi na području Knina.

15.04.2015. u 05:15 • 0 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 13.04.2015.

SAVJETODAVNA SLUŽBA U BROJKAMA
NA TEMU VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI 859 PREDAVANJA

U petak 8. travnja 2015. Savjetodavna služba, koja je definirana kao javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika održala je svoj 20. susret na kome je dr. Danjek javno podnio godišnji izvještaj o radu u 2014 . te je podnesen i plan rada za tijek 2015. godine. Kasno popodne toga dana održan je i seminar sa temom “Uloga savjetodavne službe u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020. godine.”
Prošle godine u travnju za ravnatelja Savjetodavne službe imenovan je dr.med. vet. Hrvoje Horvat, a njegovim pomoćnikom imenovan je dr. Ivan Danjek koji je i prije bio djelatnik Savjetodavne službe.
Još jedna promjena dogodila 2014. godine 1.6. kada je 29 djelatnika iz Hrvatskih šuma pripojeno Savjetodavnoj službi.
Skupom koji je održan u Kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, u Vukovarskoj 78 dominirala je tema s godišnjim izvješćem rada Savjetodavne službe za 2014.
Ljudi koji savjetuju hrvatske poljoprivrednike na njivi u vinogradu u staji, koji pišu priručnike I održavaju seminare obavili su veliki i važan posao tijekom 2014. za hrvatske poljoprivrednike i poljoprivredu.
U Savjetodavnoj službi zaposleno je 248 djelatnika. Od tog broja četiri su doktora znanosti, 26 magistara znanosti, 213 ih ima visoku stručnu spremu, tri službenika imaju višu stručnu spremu ili su u razini prvostupnika, a dva djelatnika imaju srednju stručnu spremu. Prosječna starost je 47 godina. 184 djelatnika obavila su ukupno 38 123 stručna savjetovanja, održali su 1 608 stručnih predavanja, održali su 859 stručnih savjetovanja na temu višestruke sukladnoasti, objavili su 1 194 stručnih radio priloga…
Objavljujem tablicu u kojima su precizirani podaci o radu djelatnika Savjetodavne službe


Image and video hosting by TinyPic
Izvor : Publikacija Savjetodavna služba, Godišnje izvješće za 2014. i Plan rada za 2015. st.7


Image and video hosting by TinyPic

dr. Tatijana Masten Milek ravnateljica Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo i dr.vet.med. Hrvoje Horvat ravnatelj Savjetodavne službe 8. travnja na 20.susretima.
Snimila;Margareta Zouhar Zec13.04.2015. u 14:38 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 11.04.2015.

ŠPEKULATIVNE ZALIHE ŠEĆERA ?DO KRAJA RUJNA ŠEĆER IZVESTI IZVAN EU !

Predstavnici prehrambene industrije proizvođača i trgovaca šećera u Hrvatskoj gospodarskoj Komori su 9. travanaj održali sastanak na kome su raspravljali o šećeru koji se pojavio kao špekulativna zaliha. Napravljen je popis tvrtki, za koje u Vladi tvrde da su 1.7. 2013. dakle danom ulaska RH u EU imali špekulativne zalihe šećera.
Odlukom Europske komisije, Hrvatska treba do kraja rujna 2015. izvesti, izvan EU 37.000 tona bijelog šećera. Ne učini li to za svaku tonu šećera treba platiti 500 eura. Potkraj ožujka Vlada je taj trošak prebacila na 134 tvrtke koje su , tvrdi se, imale špekulativne zalihe šećera. Predstavnici tih tvrtki tvrde da u zapisnicima Carinske uprave koja je provodila nadzor zaliha šećera to ne stoji i da su kriteriji po kojima su zalihe šećera utvrđene njima nije poznat.

Marica Vidaković iz Kraša je rekla : Naša Vlada i ministarstvo nam je prouzročilo štetu i ja osobno u ime kompanije koju zastupam dignuti ću kaznenu prijavu protiv resornih ministara i ljudi koji su odgovorni za nastalu štetu.
Ljudi koji poznaju tržište šećera kažu da je od 2013. do početka travnja 2015. cijena šećera na svjetskom tržištu drastično pala. To bi po svakoj toni koju Vlada tvrtkama stavlja na teret bio gubitak od 150 eura plus troškovi prijevoza.Kako se definira špekulacija?

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik; ŠPEKULACIJA je kupnja financijske imovine sa ciljem da se ostvari brz PROFIT njezinom prodajom ubrzo nakon pribavljanja.

11.04.2015. u 15:39 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 10.04.2015.

PROVJERA PODATAKAKRAJEM VELJAČE 2015. BILO JE 8888 PROIZVOĐAČA KRAVLJEG MLIJEKA
99 PROIZVOĐAČA KOZIJEG MLIJEKA I
159 PEROIZVOĐAČA OVČIJEG MLIJEKA


Na web stranici Ministarstva poljoprivrede objavljen je 3. 4. tekst pod naslovom Održan Stručni savjet za praćenje stanja u proizvodnji i preradi mlijeka!
U tom tekstu je pasos, prenesen niže, u čiju sam točnost nekih podataka, odnosno brojki sumnjala.


„U Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) početkom ožujka 2015. godine nešto više od 10.000 poljoprivrednika na mjesečnoj razini isporučuje mlijeko. Valja napomenuti da se u broj isporučitelja pribrajaju samo oni poljoprivrednici koji mlijeko isporučuju mljekarama (nisu pribrojeni oni koji imaju vlastite mljekomate, preradu mlijeka na vlastitom domaćinstvu). Iako je broj isporučitelja u odnosu na prethodno razdoblje u blagom padu (2,02 % u odnosu na 2014. godinu), prosječna godišnja isporuka kravljeg mlijeka po isporučitelju je u porastu. U 2014. godini porasla je za 14,27 % u odnosu na godinu ranije, a čak za 89 % u odnosu na 2008. godinu.“

Obratila sam se Jeleni Cvitaš, dipl. ing. koordinatorici u Uredu za informiranje, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Hrvatske poljoprivredne agencije da provjeri podatke.

Evo što je dipl. ing. Jelena Cvitaš odgovorila u odnosu na podatke iz gornjeg pasosa:

Zbog nedostatka službenih podataka o stvarnom broju isporučitelja kravljeg mlijeka za veljaču nisam bila u mogućnosti ni provjeriti istinitost nekih podataka (pod 1. i 2.) jer ne znam odakle su podaci za broj proizvođača dobiveni. U zagradama sam izračunala vrijednosti za podatke koje imamo, a to je za mjesec siječanj 2015. u odnosu na 2014.

Evo što sam mogla detaljnije objasniti o svakom pojedinom podatku:


„U Republici Hrvatskoj, prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) početkom ožujka 2015. godine nešto više od 10.000 poljoprivrednika na mjesečnoj razini isporučuje mlijeko. Valja napomenuti da se u broj isporučitelja pribrajaju samo oni poljoprivrednici koji mlijeko isporučuju mljekarama (nisu pribrojeni oni koji imaju vlastite mljekomate, preradu mlijeka na vlastitom domaćinstvu).

1. podatak u vezi broja poljoprivrednika na početku ožujka 2015. : s obzirom na broj obračunatih prosjeka na kraju veljače bilo je 8888 proizvođača kravljeg mlijeka, 99 kozjeg i 159 ovčjeg mlijeka. Podatak koji objavljujemo na našim web stranicama (tablica Broj isporučitelja kravljeg mlijeka) nije broj prosjeka nego broj isporučitelja u mljekare i on je uvijek nešto veći od broja prosjeka. Ovaj podatak za mjesec veljaču još uvijek nemamo. (u siječnju broj isporučitelja kravljeg mlijeka iznosi 9165)

Iako je broj isporučitelja u odnosu na prethodno razdoblje u blagom padu (2,02 % u odnosu na 2014. godinu), prosječna godišnja isporuka kravljeg mlijeka po isporučitelju je u porastu.

2. podatak u vezi pada broja isporučitelja od 2,02% u odnosu na 2014.: podatak je relativno točan ali ovisi o broju proizvođača (pretpostavljam samo kravljeg mlijeka?) koji je uzet u obzir za 2014. i 2015. godinu. Ukoliko se računa za broj proizvođača kravljeg mlijeka sukladno broju obračunatih prosjeka indeks iznosi 0,98 (8888(br.proizvođača u veljači 2015.)/9036(br.proizvođača u prosincu 2014.), odnosno smanjenje je za 1,64%. (br. proizvođača u siječnju 2015. u odnosu na kraj 2014. opao je za 0,7%)

U 2014. godini porasla je za 14,27 % u odnosu na godinu ranije, a čak za 89 % u odnosu na 2008. godinu.“

3. podatak u vezi isporuke kravljeg mlijeka po isporučitelju s obzirom na porast u odnosu 2014. na 2013. i 2008.: navedeni podaci su točni i izračunati su iz podataka s naših web stranica (tablica Prosječna godišnja isporuka kravljeg mlijeka po isporučitelju).


10.04.2015. u 17:51 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 09.04.2015.

SICILIJA U ZAGREBU

SICILIJANSKI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI I PRERAĐEVINE

Ispred Europske kuće, u Cesarčevoj ulici, u kojoj je Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj od 8. travnja je tridesetak štandova poljoprivrednih proizvođača i malih prerađivača sa Sicilije koji su svoje proizvode ponudili hrvatskim kupcima i potrošaćima. Vidjeti poljoprivredne proizvođače sa Sicilije je uistinu novo iskustvo, bar za potrošaća, a bilo bi zanimljivo da to vidi i što više hrvatskih poljoprivrednih proizvođača.Zašto? Štandovi su uređeni drugačije, sirevi su veličine i do nekoliko kilograma. U obilasku štandova nisam pronašla ni jedan proizvod sa europskim ekološkim znakom.

Cijene su vrlo visoke za hrvatske kupovne prilike.Image and video hosting by TinyPic
Europska kuća u Cesarčevoj ispred koje su postavljeni štandovi sicilijanskih poljoprivrednih proizvođača.

SICILIJA
Sicilija je najveći otok u Sredozemnom moru, u središnjem Mediteranu. Ona je autonomna regija države Italije. Službeno se naziva Regije Siciliana. Površina otoka je 25.708 km˛, prema popisu iz 2013. Ima 5 milijuna stanovnika. Glavni grad je Palermo. BDP po glavi stanovnika je 2008. bio 16,600.00 EUR . Na otoku je 9 provincija, dijelom nazvanih i po imenima većih otočkih centara: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa i Trapani.
Važna djelatnost na Siciliji je poljoprivreda i to uzgoj pšenice, kukuruza, vinove loze, maslina, južnog voća, zatim ribolov i turizam te automobilska industrija.
Italija je jedna od šest zemalja uz Belgiju, Francusku, Luxsemburg, Nizozemsku i Njemačku koja je 18. travnja 1951. u Prizu potpisala Ugovor o osnivanju Zajednice za ugljen i čelik što je bio početak osivanja zajednice koja 7. veljače 1992. u Masstrichtu dobila ime Europska unija.

Evo nekoliko fotografija koje pokazuju artikle ponuđene za prodaju:snimila mzz

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Više vrsta maslina koje se prodaju na kilograme.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Sir sa crnim vinom.
Poljoprivredni proizvođači sa Sicilije u Cesarčevoj će biti do 12. travnja.

09.04.2015. u 18:07 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 07.04.2015.

…izvan teme … SVJETSKI DAN ZDRAVLJAHRANA JE MOTOR ORGANIZMA

U Hrvatskoj kao i u svijetu 7. travanja obilježen je Svjetski dan zdravlja. Crveni križ za tu je prigodu izdao letak sa pet kratkih pravila koja su ključna za zdravlje.
Objavljujem letak.

Image and video hosting by TinyPic
Crveni križ je izdao i letak na kome promovira RUKSAK ZA KRIZNE SITUACIJE. Budući da živimo u vremenu u kome je sve više situacija koje spadaju u katastrofe, kada brzo, sa minimalnom količinom osobnih stvari treba napustiti svoj dom, korisno je znati informaciju što i kako zapakirati i biti spreman.

Image and video hosting by TinyPic


07.04.2015. u 23:40 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 03.04.2015.

NAKON MLIJEČNIH KVOTA PRIPREME ZA UKIDANJE KVOTA ZA ŠEĆER


MLIJEKO U PROIZVODNJU S DODANOM VRIJEDNOŠĆU !

Kako je objavila Europska komisija sustav mliječnih kvota EU-a ukinut je 31. ožujka 2015. godine.
Rok za ukidanje kvota prvi je put utvrđen 2003. kako bi se proizvođačima EU-a omogućilo da fleksibilnije odgovore na rastuću potražnju, posebno na svjetskom tržištu, a potvrđen je 2008. nizom mjera namijenjenih postizanju postupnog smanjenja rasta. No čak i s kvotama, u zadnjih se pet godina obujam izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a povećao za 45 %, a njegova vrijednost za 95 %. Projekcija kretanja na tržištu navodi na zaključak da i dalje postoje veliki izgledi za daljnji rast, posebno u pogledu proizvoda s dodanom vrijednošću, poput sira, ali i sastojaka koji se upotrebljavaju u hranjivim i dijetetskim proizvodima.
Sustav kvota uveden 1984., u vremenu kada je proizvodnja EU-a uvelike premašivala potražnju u proizvodima od mlijeka, bio je jedan od alata uvedenih za rješavanje viškova proizvedenih u sektoru mlijeka. Uzastopnim reformama zajedničke poljoprivredne politike EU-a povećala se tržišna orijentacija sektora i istovremeno uspostavlja niz drugih, usmjerenijih instrumenata za potporu proizvođačima na osjetljivim područjima, kao što su planinska područja, gdje su troškovi proizvodnje veći.
Uoči ukidanja sustava kvota povjerenik EU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan je rekao da je ukidanje mliječnih kvota za EU i izazov i prilika . Izazov je zato što će jedna cijela generacija poljoprivrednika morati raditi u potpuno novim uvjetima sigurno popraćenima nestabilnošću, no bez sumnje je i prilika u smislu rasta i otvaranja novih radnih mjesta stavljanjem snažnijeg naglaska na proizvode s dodanom vrijednošću, što u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda može postati gospodarski pokretač EU-a. Osjetljivija područja, u kojima se ukidanje sustava kvota može smatrati prijetnjom, mogu na temelju načela supsidijarnosti iskoristiti niz mjera ruralnog razvoja.”


Prema Europskoj Komisiji povijest mliječnih kvota je slijedeća:


1970. i 1980. sustav zajamčenih cijena na svjetskom tržištu doveo do strukturnog viška i maslaca i obranog mlijeka u prahu.
1983. Europska komisija predlaže uvođenje mliječnih kvota. Pravila dogovorili ministri EU za poljoprivredu u ožujku 1984.
1984. u travnju mliječne kvote stupile su na snagu.
Reforma CAP :Uzastopna reformske politike 1992., 1999., 2003. pokazala je smanjenje u sustavu zajamčenih cijena, a za uzvrat poljoprivrednicima u isplaćena izravna plaćanja kako bi stabilizirala prihode.
2003.CAP "Mid term review" prihvaća da mliječne kvote treba ukinuti u 2015. godini
2008. CAP "Health Check", slaže se s postupkom povećanja mliječnih kvota kroz pet godina, ali potvrđuje da mliječne kvote istječu krajem ožujka 2015. godine.
2009. mliječnih tržišne krize - uključujući i nova pravila o ugovorima i poboljšanje kolektivno pregovaranje za proizvođače.
2012. Sporazum Vijeća i EP za mlijeko.
2013.Reforma CAP Sporazum uključuje značajne promjene u sustavu izravnih plaćanja, uključujući i mogućnosti za zajedničku podršku.
2013. u rujnu na konferenciji o sektoru mlijeka EU nakon 2015. godine, Komisija objavljuje tržištu mlijeka u EU Opservatorij s ciljem povećanja transparentnosti tržišta.
31. ožujka 2015. Kraj kvota


STRUČNA SKUPINA ZA ŠEĆER SASTALA SE PRVI PUT

EU kvota za šećer istječe krajem rujna 2017. Europska komisija je 27.3. bila domaćin prvog sastanka o novom šećeru stručne skupine s ciljem izrade prijelaza na post kvotno tržištu kao moguće, kao što je u siječnju 2015. najavio Povjerenik za EU poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan na Farma vijeću. Viječe čine stručnjaci iz zemalja članice ministarstva poljoprivrede, cilj grupe je raspravljati o svim relevantnim temama prije kraja kvotnog sustava.
Otvarajući sastanak, Opće uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj ravnatelj Jerzy Plewa je rekao
" Kroz rok od dvanaest mjeseci - u proljeće 2016. - uzgajivači repe EU će sijati zadnju repu u sustavu kvota koje će isteći 30. rujna 2017. To je presudno da opskrba lanca šećera, od poljoprivrednika, proizvođača šećera, šećera korisnika do potrošača bude informirana na najbolji mogući i transparentan način o promjenama do kraja proizvodnih kvota za šećer kako bi se donijele najprikladnije poslovne odluke. "
Na sastanku je Komisija predstavila ažuriranu bilancu EU za tržište šećera. On je također predstavio procjene napravljene prije reforme iz 2006., reforme 2013. i srednjoročnim izgledima do 2024. Predviđene scenarija cijena u tim istraživanjima trebalo je dopustiti da operateri procijene situaciju poslije kvota.
Već na tom prvom sastanku nekoliko zemalja članica zatražila da se raspravlja o dobrovoljnoj Coupled podršci, kao dio reforme 2013. ZPP-a, te kako su države članice odlučile provesti ovu opciju. Komisija je također zatražila od država članica da istupe s drugim pitanjima o kojima su željeli razgovarati u ovom forumu.


Image and video hosting by TinyPic

03.04.2015. u 23:28 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< travanj, 2015  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Travanj 2015 (11)
Ožujak 2015 (25)
Veljača 2015 (26)
Siječanj 2015 (20)
Prosinac 2014 (22)
Studeni 2014 (24)
Listopad 2014 (18)
Rujan 2014 (13)
Kolovoz 2014 (14)
Srpanj 2014 (13)
Lipanj 2014 (19)
Svibanj 2014 (17)
Travanj 2014 (17)
Ožujak 2014 (19)
Veljača 2014 (17)
Siječanj 2014 (16)
Prosinac 2013 (14)
Studeni 2013 (13)
Listopad 2013 (10)
Rujan 2013 (7)
Kolovoz 2013 (10)
Srpanj 2013 (10)
Lipanj 2013 (9)
Svibanj 2013 (10)
Travanj 2013 (12)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (12)
Siječanj 2013 (8)
Prosinac 2012 (10)
Studeni 2012 (7)
Listopad 2012 (10)
Rujan 2012 (8)
Kolovoz 2012 (5)
Srpanj 2012 (7)
Lipanj 2012 (11)
Svibanj 2012 (12)
Travanj 2012 (7)
Ožujak 2012 (10)
Veljača 2012 (11)
Siječanj 2012 (8)
Prosinac 2011 (6)
Studeni 2011 (5)
Listopad 2011 (4)
Rujan 2011 (5)
Kolovoz 2011 (4)
Srpanj 2011 (7)
Lipanj 2011 (7)
Svibanj 2011 (9)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tvKomentari da/ne?

Opis bloga AgroPolitika

Poljoprivreda i sve njene grane, stanje i problemi, poljoprivreda vođena državnom politikom i politikom resornog ministarstva, prilagodba politikama EU


----------------------------------------
Na dan 14. siječanja 2013. stari BROJAČ POSJETA na kome sam tada imala broj 37829, zamijenila sam novim brojačem koji sada registrira broji posjeta na blog i broj pregleda tekstova na blogu.


GODINE 2013. TOČNIJE OD 14. SIJEČNJA, KADA SAM PROMIJENILA BROJAČ ULAZA NA BLOG AGROPOLITIKA, DO 1. SIJEČNJA 2014. BROJAČ JE REGISTRIRAO 23 853 ULAZA.
BROJAČ PREGLEDA BLOGA REGISTRIRAO JE 37 182 PREGLEDA TEKSTOVA.


Brojač posjeta 12. veljače 2015.;
broj pregleda 64 387
broj posjeta 43 836

Blog AgroPolitika otvorila sam 31.12. 2007. godine. Dana 17. siječnja 2013. objavila sam 330. tekst .
Dana 21.studenog 2014. objavila sam 634 tekst.

Dana 12. veljače 2015. objavila sam 693 tekst.
Fotografije uz tekstove koje su objavljene na blogu
nastale su mojim fotografiranjem u 99,%. Samo nekoliko objavljenih fotografija nisu moje snimke.


Autorica bloga:
Margareta Zouhar Zec
novinarka članica Hrvatskog novinarskog društva
redni broj HND iskaznice 3048
margareta.zouhar@zg.t-com.hr

----------------------------------------

Linkovi

MPS.HR
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

MRRSVG.HR
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva


BROJAČ POSJETA

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se